Duraka online dating

Posted by / 09-Aug-2017 16:28

duraka online dating-73duraka online dating-90duraka online dating-73

One thought on “duraka online dating”

  1. Ha egy szükséglet alacsonyan van, a sim feje fölött gondolatbuborékban vagy beszédbuborékban megjelenik a szükséglet képe, és a sim toporzékolni kezd.